Høyesterett skal vurdere om barn må betale erstatning

foto