Vill ha en årlig pris til skole som gjør en god innsats mot mobbing

foto