Nav-rapport: En halv million nordmenn lever med økonomiske utfordringer