Disse veiene er stengt eller har redusert framkommelighet i dag

foto