Hun ville ikke ha tale til 40-årsdagen. Slik svarte broren: –Det var ikke billig, men det er hun verdt

foto