Medisinsk utstyr og melkeroboter styrker Kitron

foto