Vil bygge 320 boliger i skogen politikerne vedtok å spare