Ikke alle parkeringsvaktene er tatt ut i streik

foto