Plastbiter fra renseanlegget «peprer» stranda

foto