To kranskip måtte til: Nå er de tyngste løftene tatt hos Nymo