Hevdet nødrett etter innbrudd fordi han frøs på føttene

foto