Vil bruke lavere fart for å presse bilister over på ny vei

foto