Nå får Charles (94) plass på sykehjem med kona Gunvor (95)