Foreslår store kutt i antall ansatte i helsevesenet