Vil forlenge bompenge-ordningen for å bygge firefelts-vei