Sa ja til å gi 44 husstander til nabokommunen

foto