Stortinget har gjort det, kommunene gjør det, en rekke andre institusjoner og offentlige etater gjør det. Nå også Sørlandet sykehus. TikTok og Telegram må slettes fra telefonene.

Det er ansvarlig for informasjonssikkerhet i Sørlandet sykehus som har anbefalt administrerende direktør å ikke tillate bruk av TikTok eller Telegram på tjenestetelefoner. Beslutningen gjelder mobiltelefoner som er eid av sykehuset, heter det i en pressemelding fra sykehuset.

– Er anbefalt

– Bakgrunnen for dette er anbefalingen som kom fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), sier direktør for teknologi og innovasjon i SSHF, Kjetil Nyhus. Sykehuspartner som leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst har anbefalt å følge NSMs råd, men Nyhus understreker at det enkelte foretak gjør en selvstendig vurdering i forhold til dette.

– Vi følger anbefalingene fra NSM, selv om appene ikke utgjør en direkte trussel for felles infrastruktur i vårt sykehus.

Kjetil Nyhus, direktør for teknologi og innovasjon, SSHF

– Ikke direkte trussel

– Selv om appene ikke utgjør en direkte trussel for felles infrastruktur i vårt sykehus, er det kjent at disse appene samler inn store mengder data fra sine brukere. Dette inkluderer blant annet bruksmønster, kjøpshistorikk, posisjonshistorikk og mye mer som kan gi en svært detaljert kartlegging både av enkeltindivider og av større grupper, sier Nyhus, og legger til:

– Selskapene som står bak appene er henholdsvis kinesisk og russisk, og dette medfører et potensielt misbruke av denne informasjonen av landenes etterretningstjenester. På bakgrunn av dette er konklusjonen ved SSHF at foretaket følger anbefalingene til nasjonale sikkerhetsmyndigheter.

I praksis betyr det at ansatte som har disse appene på sin tjenestetelefon må avinstallere dem.