Nå er det avgjort: Disse overtar nøkkelposisjonene