Person kjørt til akuttmottaket etter ulykke i Arendal