Dette har eier forklart om hvordan båten havnet her