Leietaker kastet ut etter årevis med feilparkeringer i Sverige