Har inngått avtale om solkraftverk til 25 millioner