Sjeføkonomen tror sentralbanken vil gå for en såkalt dobbel renteheving på 0,5 prosentpoeng på neste rentemøte om to uker, skriver DN.

Den norske kronen har blitt betydelig svakere enn Norges Bank har anslått.

En svakere krone fører blant annet til at varene som importeres fra utlandet blir dyrere, og vil således føre til økt importert prisvekst.

Holvik tror at hvis kronekursen blir veldig svak kan sentralbanken måtte heve renten for å forsvare kronekursen.