– Litt drama­tisk når bilen forsvinner en halv meter ned i bakken

foto