Gjentatt skolehærverk: • Død fugl hengt opp • Blomster rives opp • Bålbrenning