Vil ha brakkesykehjem her – og øke kapasiteten

foto