Strømpriskrisen førte til kraftig fall i strømforbruket i fjor

foto