Har ikke klart å bruke opp 13 millioner bompenge-kroner

foto