Uværet, med orkan styrke i vindkastene, sørget for at store mengder trær blåste over ende da Babet herjet langs sørlandskysten i slutten av oktober.

Det resulterte i mer enn 1700 registrerte feil på lavspentnettet til Glitre Nett.

− Det tok noen dager før alle berørte kunder hadde fått strømmen tilbake, men oppryddingsarbeidet langs lavspentlinjene holder vi fortsatt på med. Går alt etter planen er vi ferdig i midten av desember, men det tar tid og er krevende, sier Martin Slot, fagansvarlig skog i Glitre Nett.

Avverger strømbrudd

I tillegg til den pågående ryddejobben av trær som har velter, har nettselskapet også fokus på å rydde unna trær som står utsatt til.

– Det viktig å ikke bare rydde bort de trærne som falt ned, men også de som flere steder ligger inntil lavspentlinjene og kan resultere i strømbrudd neste gang det blåser kraftig eller det kommer tung våt snø, sier Slot.

Han forteller at spesielt i Høvåg, mellom Lillesand og Kristiansand, var det store mengder trær som falt ned.

– Her har vi brukt mye tid på rydde opp etter uværet og sikre strømnettet.

Rotvelt og risiko

Glitre Nett opplyser om det flere steder har vært rotvelt nær lavspentlinjene og at det medfører ekstra risiko.

− Sikkerheten går alltid først, og i feilrettingen under uværet hadde vi ingen alvorlige HMS hendelser. Slik er det også i oppryddingsarbeidet. Erfarne linjeryddere tar ned trær på en sikker og god måte, sier Slot, og legger til at det er mange grunneiere som fikk en del ekstra ved som følge av alle trærne som blåste ned.