Betalte 1,14 millioner for advokatrapport som frikjenner ledelsen

foto