Bensinstasjonen oversvømmes av bilister som ber om flom-råd

foto