Ungdommens bystyre presenterte seg: Fikk applaus og skryt

foto