Nøgne Ø kjøper kraftstasjon for 7,5 millioner

foto