Samlet seg til streikemøte på Sam Eydes plass

foto