– Har ikke opptrådt uredelig: Men tidligere UiA-forsker får kritikk

foto