70-årsgaver bidro til nytt utstyr for å sjekke barns lunger

foto