Mistillitsbrev: Ansatte krever ny sykehusdirektør

foto