Debatt: Klasserommene er tomme, bleiene er fulle. Hva er ordførerens egentlige motiv?

foto