Jan-Runar Eliassens sønn Alexander Tur Eliassen og resten av familien overrakte onsdag pengene til Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid for demenssyke. Flere enn 2.000 givere fra hele landet har bidratt.

– Vi er kjempeimponert. I vår mer enn hundre år lange historie har vi aldri fått inn en slik sum fra en personlig innsamling. Dette er et stort og viktig bidrag til vårt arbeid for mennesker med demens og deres pårørende, sa generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen da hun mottok gaven.

Jan-Runar Eliassen deltar selv i erfaringspanelet, et ekspertpanel som består av personer som selv har demens. Gerhardsen trakk fram familiens og demenskorets betydning for åpenheten rundt demens.

– Noe av det fineste vi hører etter demenskor-serien, er at det nå er lettere å snakke om demens. Flere forstår at en er et helt menneske selv om en har demens – at en er så mye mer enn sykdommen, sa hun.

Også i Agder er det stiftet flere demenskor. Les om dem under.