– Folk vil gjerne fortelle oss hvor udugelige vi er