Norsk reisearrangør har fortsatt 50 reisende i Israel