Vil rive brannskadd bakeri og bygge leiligheter i sentrum