Kraftig prisøkning på kjøtt og egg fra 1. juli

foto