Fare for kvikksølvdamp fører til at Store Torungen er stengt

foto