Røe Isaksen: – Beklagelig å måtte avblåse streiken