NVE har begynt å se på kraftsøknaden til Morrow

foto