Har du en 1.-klassing i høst? Så mye må du betale for en SFO-plass nå