Kraftig framvekst av partydop – og narkotikaen er blitt mye sterkere