Høyre og Frp sikret næringspark-kutt (men nå ankes saken inn for bystyret)