Forsvarer pendlertillegg til ansatte som ikke pendler

foto